آگهی مفقودی

ثبت آگهی مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار

مفقودی مجوز سلاح.اسلحه

مجوز سلاح یا به عبارتی جواز حمل و نگهداری اسلحه تحت شرایطی خاص و به افراد واجدالشرایط واگذار میگردد.

گم کردن مجوز سلاح (مفقود شدن مجوزسلاح) علاوه بر اینکه ممکن است موجبات سوء استفاده متخلفان از آن را فراهم نماید ،

منجر به عدم حمل و استفاده سلاح خواهد شد به طوریکه اسلحه بدون مجوز به عنوان قاچاق محسوب میشود

بنابراین در صورتیکه مجوز یا جواز اسلحه در هر شرایطی سرقت یا مفقود گردد ،

جهت صدور المثنی آن ، اعلام مفقودی آن در روزنامه کثیرالانتشار الزامی می باشد

نمونه متن مجوزسلاح
بدینوسیله اعلام می دارد کارت مجوز حمل سلاح شکاری مدل ——- کالیبر ——به شماره بدنه —-ساخت کشور —- به نام —— فرزند — به شماره شناسنامه —-متولد ———-مفقود و از درجه اعتبار ساقط گردیده است.

متن آگهی مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار
نمونه آگهی مفقودی مدارکی که بر اساس قانون نیاز به ثبت آگهی مفقودی برای صدورالمثنی دارند کارت سبز خودرو، سند مالکیت خودرو،سند کمپانی، بیمه خودرو، جواز اسلحه، مدارک تحصیلی و دانشکاهی، جواز کسب، گذرنامه (پاسپورت)، کارت شناسایی، پروانه پزشکی، پروانه وکالت، کارت دانشجویی، مدارک مالکیتی و مدارکی مانند فاکتور بدنه خودرو و …که دارای ارزش ذاتی میباشند. روزنامه کثیرالانتشار اتحاد ملت با گستر سراسری با کم ترین هزینه این امکان را برای همه هموطنان عزیزمان […]
همه چیز در مورد آگهی مفقودی
آگهی مفقودی چیست؟ شاید برای شما هم پیش آمده باشد که مدارک خود را گم می کنید به عنوان مثال برگ سبز خودرو،مدرک تحصیلی،کارت ملی یا شناسنامه و… در این موارد ما باید پس از گذشت مدت مشخصی برای گرفتن المثنی آن مدرک اقدام کنیم. برای آنکه مجوز صدور المثنی را داشته باشیم باید در […]
مفقودی مجوز سلاح.اسلحه
مجوز سلاح یا به عبارتی جواز حمل و نگهداری اسلحه تحت شرایطی خاص و به افراد واجدالشرایط واگذار میگردد. گم کردن مجوز سلاح (مفقود شدن مجوزسلاح) علاوه بر اینکه ممکن است موجبات سوء استفاده متخلفان از آن را فراهم نماید ، منجر به عدم حمل و استفاده سلاح خواهد شد به طوریکه اسلحه بدون مجوز […]

مجوز سلاح یا به عبارتی جواز حمل و نگهداری اسلحه تحت شرایطی خاص و به افراد واجدالشرایط واگذار میگردد.

گم کردن مجوز سلاح (مفقود شدن مجوزسلاح) علاوه بر اینکه ممکن است موجبات سوء استفاده متخلفان از آن را فراهم نماید ،

منجر به عدم حمل و استفاده سلاح خواهد شد به طوریکه اسلحه بدون مجوز به عنوان قاچاق محسوب میشود

بنابراین در صورتیکه مجوز یا جواز اسلحه در هر شرایطی سرقت یا مفقود گردد ،

جهت صدور المثنی آن ، اعلام مفقودی آن در روزنامه کثیرالانتشار الزامی می باشد

نمونه متن مجوزسلاح
بدینوسیله اعلام می دارد کارت مجوز حمل سلاح شکاری مدل ——- کالیبر ——به شماره بدنه —-ساخت کشور —- به نام —— فرزند — به شماره شناسنامه —-متولد ———-مفقود و از درجه اعتبار ساقط گردیده است.

حخثللحخصثنل

سلام

Meet our product that will change your life. The e-bookis only available on our page and only today!