آگهی مفقودی

ثبت آگهی مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار

متن آگهی مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار

نمونه آگهی مفقودی

مدارکی که بر اساس قانون نیاز به ثبت آگهی مفقودی برای صدورالمثنی دارند

کارت سبز خودرو، سند مالکیت خودرو،سند کمپانی، بیمه خودرو، جواز اسلحه، مدارک تحصیلی و دانشکاهی، جواز کسب، گذرنامه (پاسپورت)، کارت شناسایی، پروانه پزشکی، پروانه وکالت، کارت دانشجویی، مدارک مالکیتی و مدارکی مانند فاکتور بدنه خودرو و …که دارای ارزش ذاتی میباشند.

روزنامه کثیرالانتشار اتحاد ملت با گستر سراسری با کم ترین هزینه این امکان را برای همه هموطنان عزیزمان فراهم آورده است که با یک تماس تلفنی آگهی خود را در این روزنامه منتشر نمایند.شماره تماس ۰۲۱۸۸۹۸۲۱۳۷و یا شماره ۰۹۳۳۰۱۶۴۴۳۳ آماده پاسخگویی هستند.ضمنا در ساعات غیر اداره به صورت ۲۴ ساعته از طریق واتساپ می توانید با همکاران ما نیز در ارتباط باشید.

پذیرش چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار اتحاد ملت

۰۲۱۸۸۹۸۲۱۳۷

۰۹۳۳۰۱۶۴۴۳۳ در تمام ساعت اداری و غیره اداری آماده پذیرش آگهی می شد

۰۲۱۸۶۰۵۴۱۱۸

۰۲۱۸۶۰۵۲۳۹۰

نمونه متن آگهی مفقودی برخی از مدارک در زیر آمده است:

نمونه آگهی مدارک خودرو

برگ سبز خودرو افروز امیری با کد ملی ۵۱۴۹۷۰۳۳۸۳ شماره شناسنامه فرزند اسماعیل خودرو پارس رنگ قرمز روغنی مدل ۱۳۹۷ شماره پلاک ۶۱ ایران ۹۵۶ی ۹۲ شماره شاسی NAPH۳۳۰BBJ۱۰۴۸۰۲۰ شماره موتورBM۱۶LB*H۰۱۹۴به نام افروز امیری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نمونه آگهی مدارک تحصیلی

مدرک تحصیلی ،
ژیلا امینیان با کد ملی ۰۴۵۰۰۸۲۶۴۱ شماره شناسنامه ۸۷۴۳ فرزند رضا در تاریخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۹ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مدرک تحصیلی اینجانب ژیلا امینیان فرزند رضا به شماره شناسنامه ۸۷۴۳ صادره از شمیران در مقطع کارشناسی رشته شیمی آلی صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی به شماره ۷۴۱۰۴۸۶۶۹ و تاریخ ۷۷/۰۶/۳۱ مفقود گردیده است. از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به نشانی تهران سوهانک بلوار ارتش میدان قائم خیابان خندان خیابان سلماس تحویل دهد.

نمونه آگهی مجوز سلاح

مجوز سلاح ،
مهران افروزی با کد ملی ۶۸۳۸۴۲۹۰۸۳ شماره شناسنامه ۱۳ فرزند حسینقلی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
جواز اسلحه(اسلحه برنو کوتاه تفنگ ۱۳۰۹قورخانه شاهنشاهی طهران،پنج تیر گلنگدنی ،شماره بدنه ۸۷۸۷۶)

نمونه آگهی جواز اشتغال

کارت شناسایی نظام پزشکی و دندان پزشکی محمدرضا آرامش با کد ملی ۴۲۵۶۴۹۲۶۶۴ شماره شناسنامه ۹۳۱ فرزند محمود در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نمونه آگهی سند مالکیت

سند مالکیت ،
محسن قاسم پور با کد ملی ۴۲۸۲۰۱۱۲۰۶ شماره شناسنامه ۷۲ فرزند علیرضا در تاریخ ۱۳۹۴/۱۴/۱۳ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سه دانگ سند مالکیت به شماره پلاک ثبت ۱۶۸۹۴۰ و پلاک اصلی ۲۳۹۷ و پلاک فرعی ۱۰۱۵۶

 

متن آگهی مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار
نمونه آگهی مفقودی مدارکی که بر اساس قانون نیاز به ثبت آگهی مفقودی برای صدورالمثنی دارند کارت سبز خودرو، سند مالکیت خودرو،سند کمپانی، بیمه خودرو، جواز اسلحه، مدارک تحصیلی و دانشکاهی، جواز کسب، گذرنامه (پاسپورت)، کارت شناسایی، پروانه پزشکی، پروانه وکالت، کارت دانشجویی، مدارک مالکیتی و مدارکی مانند فاکتور بدنه خودرو و …که دارای ارزش ذاتی میباشند. روزنامه کثیرالانتشار اتحاد ملت با گستر سراسری با کم ترین هزینه این امکان را برای همه هموطنان عزیزمان […]
همه چیز در مورد آگهی مفقودی
آگهی مفقودی چیست؟ شاید برای شما هم پیش آمده باشد که مدارک خود را گم می کنید به عنوان مثال برگ سبز خودرو،مدرک تحصیلی،کارت ملی یا شناسنامه و… در این موارد ما باید پس از گذشت مدت مشخصی برای گرفتن المثنی آن مدرک اقدام کنیم. برای آنکه مجوز صدور المثنی را داشته باشیم باید در […]
مفقودی مجوز سلاح.اسلحه
مجوز سلاح یا به عبارتی جواز حمل و نگهداری اسلحه تحت شرایطی خاص و به افراد واجدالشرایط واگذار میگردد. گم کردن مجوز سلاح (مفقود شدن مجوزسلاح) علاوه بر اینکه ممکن است موجبات سوء استفاده متخلفان از آن را فراهم نماید ، منجر به عدم حمل و استفاده سلاح خواهد شد به طوریکه اسلحه بدون مجوز […]

نمونه آگهی مفقودی

مدارکی که بر اساس قانون نیاز به ثبت آگهی مفقودی برای صدورالمثنی دارند

کارت سبز خودرو، سند مالکیت خودرو،سند کمپانی، بیمه خودرو، جواز اسلحه، مدارک تحصیلی و دانشکاهی، جواز کسب، گذرنامه (پاسپورت)، کارت شناسایی، پروانه پزشکی، پروانه وکالت، کارت دانشجویی، مدارک مالکیتی و مدارکی مانند فاکتور بدنه خودرو و …که دارای ارزش ذاتی میباشند.

روزنامه کثیرالانتشار اتحاد ملت با گستر سراسری با کم ترین هزینه این امکان را برای همه هموطنان عزیزمان فراهم آورده است که با یک تماس تلفنی آگهی خود را در این روزنامه منتشر نمایند.شماره تماس ۰۲۱۸۸۹۸۲۱۳۷و یا شماره ۰۹۳۳۰۱۶۴۴۳۳ آماده پاسخگویی هستند.ضمنا در ساعات غیر اداره به صورت ۲۴ ساعته از طریق واتساپ می توانید با همکاران ما نیز در ارتباط باشید.

پذیرش چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار اتحاد ملت

۰۲۱۸۸۹۸۲۱۳۷

۰۹۳۳۰۱۶۴۴۳۳ در تمام ساعت اداری و غیره اداری آماده پذیرش آگهی می شد

۰۲۱۸۶۰۵۴۱۱۸

۰۲۱۸۶۰۵۲۳۹۰

نمونه متن آگهی مفقودی برخی از مدارک در زیر آمده است:

نمونه آگهی مدارک خودرو

برگ سبز خودرو افروز امیری با کد ملی ۵۱۴۹۷۰۳۳۸۳ شماره شناسنامه فرزند اسماعیل خودرو پارس رنگ قرمز روغنی مدل ۱۳۹۷ شماره پلاک ۶۱ ایران ۹۵۶ی ۹۲ شماره شاسی NAPH۳۳۰BBJ۱۰۴۸۰۲۰ شماره موتورBM۱۶LB*H۰۱۹۴به نام افروز امیری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نمونه آگهی مدارک تحصیلی

مدرک تحصیلی ،
ژیلا امینیان با کد ملی ۰۴۵۰۰۸۲۶۴۱ شماره شناسنامه ۸۷۴۳ فرزند رضا در تاریخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۹ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مدرک تحصیلی اینجانب ژیلا امینیان فرزند رضا به شماره شناسنامه ۸۷۴۳ صادره از شمیران در مقطع کارشناسی رشته شیمی آلی صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی به شماره ۷۴۱۰۴۸۶۶۹ و تاریخ ۷۷/۰۶/۳۱ مفقود گردیده است. از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به نشانی تهران سوهانک بلوار ارتش میدان قائم خیابان خندان خیابان سلماس تحویل دهد.

نمونه آگهی مجوز سلاح

مجوز سلاح ،
مهران افروزی با کد ملی ۶۸۳۸۴۲۹۰۸۳ شماره شناسنامه ۱۳ فرزند حسینقلی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
جواز اسلحه(اسلحه برنو کوتاه تفنگ ۱۳۰۹قورخانه شاهنشاهی طهران،پنج تیر گلنگدنی ،شماره بدنه ۸۷۸۷۶)

نمونه آگهی جواز اشتغال

کارت شناسایی نظام پزشکی و دندان پزشکی محمدرضا آرامش با کد ملی ۴۲۵۶۴۹۲۶۶۴ شماره شناسنامه ۹۳۱ فرزند محمود در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نمونه آگهی سند مالکیت

سند مالکیت ،
محسن قاسم پور با کد ملی ۴۲۸۲۰۱۱۲۰۶ شماره شناسنامه ۷۲ فرزند علیرضا در تاریخ ۱۳۹۴/۱۴/۱۳ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سه دانگ سند مالکیت به شماره پلاک ثبت ۱۶۸۹۴۰ و پلاک اصلی ۲۳۹۷ و پلاک فرعی ۱۰۱۵۶

 

حخثللحخصثنل

سلام

Meet our product that will change your life. The e-bookis only available on our page and only today!